Profil

Vesna Stevanović

Stvarno, porodično, građansko i privredno pravo.

Biografija

Vesna Stevanović rođena je 6. juna 1954. godine u Bijeljini.
Po završetku gimnazije, upisujePravni fakultet Univerziteta u Beogradu, koji završava 1976. godine. Pripravnički staž je obavila u Skupštini opštine Ugljevik, a 1978. godine postaje šef pravne službe „Žitopromet“ d.o.o. Bijeljina.

Od 1981-1990. godine bila je zaposlena u Službi društvenog knjigovodstva (SDK), takođe kao šef pravnog sektora. Od 1990- 1996. godine vršila je dužnost sudije Osnovnog suda u Bijeljini.

1996. godine Vesna osniva advokatsku kancelariju, koja je u dvadeset godina rada postala prepoznatljivo ime za kvalitet, znanje i stručnost, te izrasla u jednu od najvećih advokatskih kancelarija u zemljama regiona.

Tokom dugogodišnjeg rada i usavršavanja, prisustvovala je brojnim konferencijama i seminarima, koje se u najvećem broju odnose na predmet njenog užeg pravnog interesovanja: stvarno, porodično, građansko i privredno pravo.
Angažovana je kao pravni savjetnik za nekoliko nevladinih organizacija.
Govori engleski jezik.

Naši ljudi