Profil

Tijana Ljuboje

Medijsko pravo, međunarodne arbitraže, zaštita ljudskih prava i građansko pravo

Biografija

Tijana Ljuboje rođena je u Sarajevu, 11.12.1989. godine.

Tokom studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bila je aktivno angažovana u nevladinom sektoru, na osnovu čega je bila učesnik na brojnim konferencijama, seminarima i predavanjima. Certifikovni je trener i predavač za četiri debatna formata od strane Svjetske debatne obrazovne asocijacije.

Kao jedan od najboljih polaznika Pravne klinike iz medijskog prava, predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na najvećem internacionalnom takmičenju iz medijskog prava koje je održano u martu 2012. godine u Oksfordu, u organizaciji Centra za društveno-prave studije, Pravnog fakulteta Univerziteta u Oksfordu (Price media law moot court programme).

Bila je angažovana kao asistent koordinatora Pravne klinike iz medijskog prava u akademskoj 2012/2013. godini. U saradnji sa Centrom za ljudska prava, 1. jula 2013. godine, objavila je analitički tekst pod nazivom: „Problem neujednačene sudske prakse“.

Diplomirala je u januaru 2013. godine, a od decembra 2013. godine dio je tima Advokatske kancelarije Stevanović.

Predmet Tijaninih interesovanja su: medijsko pravo, međunarodne arbitraže, zaštita ljudskih prava i građansko pravo.

Naši ljudi