Profil

Snežana Puljak

Porodično pravo, nasljedno pravo, stvarno pravo, privredno pravo

Biografija

Rođena 12.12.1984. godine u Zadru, Republika Hrvatska.

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu završila 2011. godine. Upisana u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske počev od 15.09.2011. godine pa do 06.07.2014. godine.

Nakon odrađene pripravničke prakse u Advokatskoj kancelariji Stevanović iz Bijeljine, Pravosudni ispit položila 04.07.2014. godine pred Ministarstvom pravde Federacije BiH.

Upisana u Imenik stručnih saradnika Advokatske komore Republike Srpske od 07.07.2014. godine.

Oblasti rada: porodično pravo, nasljedno pravo, stvarno pravo, privredno pravo

Naši ljudi