Rješavanje sporova

Poslovna mksima Advokatske kancelarije Stevanović ima za cilj da pokuša da posreduje i pregovara u mirnom rješavanju sporova kad god je to moguće. Vođeni dobrim poslovnim običajima, kancelarija uvijek nastoji da mirnim putem postigne dogovor ili sporazum, a ako efikasno rješenje nije moguće, nakon detaljne analize svih elemenata, rješavanje spora vodimo pred sudom. S obzirom na činjenicu da je BiH u primjeni niz zakonskih propisa, kancelarija u svome radu je opremljena i specijalizovana za sve vrste sporova koji se tiču primjene zakona, ali i sporova koji nastanu kršenjem ugovornih odredaba između stranaka.


Naši ljudi