Radno pravo

Radno pravo je dinamična pravna oblast koja često donosi brojne izazove za kompanije i pojedince. S obzirom na specifičnost ove oblasti prava, osjetljivost odnosa regulisanih ovom materijom i stava sudske prakse, Advokatska kancelarija Stevanović ima tim eksperata iz ove oblasti koji su u mogućnosti u cjelosti da predoče najbolji način reglisanja radnopravnih odnosa sa posebnim osvrtom na: zasnivanje radnog odnosa, vrste radnog odnosa, odgovornost zaposlenog i poslodavca, trajanje i raskid radnog odnosa, novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom, kolektivne ugovore, radnopravni sporovi, opšte akta društva, te ostala pitanja iz radnog odnosa. Advokatska kancelarija Stevanović pruža kontinuiranu pravnu pomoć u praćenju tokova promjena i prilagođavanju načina poslovanja sa izmjenama zakonske regulative.


Naši ljudi