Pravo intelektualne svojine

Advokatska kancelarijaStevanović pruža sveobuhvatnu uslugu koja se odnosi na registraciju, prenos i iskorišćavanje prava intelektualne svojine, uključujući žigove, patente, autorska prava, prava proizvođača fonograma i interpretatora i druga srodna prava.

Pripremamo nacrte ugovorne dokumentacije, učestvujemo u pregovorima i štitimo prava intelektualne svojine naših klijenata pred  Institutom za intelektualnu svojinu BiH, ali i pred redovnim sudovima u sporovima koji nastanu po osnovu povrede prava intelektne svojine.  


Naši ljudi