Poresko pravo

Veliku stručnost i znanje koju Advokatska kancelarija Stevanović poseduje u oblasti privrednog prava i zakona tržišta omogućuje nam da našim klijentima damo sveobuhvatne savjete kada je riječ o poreskim pitanjima, od poslovnih, ekonomskih, pa sve do čisto pravnih aspekata oporezivanja. Advokatska kanelarija Stevanović ima izgrađenu dugogodišnju praksu u zastupanju banaka, finansijskih institucija i zastupa veliki broj finansijskih institucija, banaka, lizing kompanija i osiguravajućih društva. Pristup ovoj oblasti podrazumijeva multidisciplinarne timove, koji su u stanju da podrže ove klijente u svim dnevnim potrebama i strateškim ciljevima.

Naša kancelarija predstavlja funkcionalni dio matičnog holdinga „Standard Group“, u okviru kojeg se nalaze „Standard računovodstvene usluge“, te prilikom svake pravne analize koja se odnosi na poresko savjetovanje, u radni tim uključujemo i licencirane računovođe i osobe koje imaju dugogodišnje iskustvo u poreskom pravu, kako bismo kreirali što kvalitetnije i sveobuhvatnije pravno mišljenje.

Poreskopravna pitanja uvijek su u našoj kancelariji polazna tačka prilikom sagledavanja svake transakcije, kako bismo kroz prizmu svih pravnih, faktičkih, finansijskih i drugih aspekata pronašli rješenje koje je u skladu sa interesima i potrebama klijenta.

Naša advokatska kancelarija ima veoma razgranatu praksu u oblasti poreskog prava naročito kada je riječ o: zastupanju u poreskom postupku, poreskom savjetovanje u vezi sa svim vrstama poreza, kao i konsultacija i savjetovanja pri ugovaranju velikih kreditnih aranžmana, kroz detaljno usmjeravanje svih sredstava obezbjeđenja.


Naši ljudi