Konačan odlazak LIBOR-a i dolazak njegove alternative

London Interbank Offered Rate (kod nas široko poznat kao LIBOR koji je zadao velike udarce korisnicima kredita u švajcarskim francima *), konačno doživljava svoj definitivan kraj 2021. godine, kako je najavio šef britanskog regulatornog tijela za finansije Andrew Bailey. U nedavnom govoru koji je održao u Londonu, rekao je da LIBOR nije ispunio očekivanja i ciljeve u vezi sa kvalitetnim odmjeravanjem cijena koje banke plaćaju jedne drugima kod pozajmljivanja novca, te istakao da je ova pojava prisutna još od 2008. godine, kada je počela svjetska globalna kriza i kada je Lehman Brothers otišao u stečaj.

Podsjećamo, LIBOR je došao u ozbiljne probleme kada su finansijski regulatori širom tržišta Evropske Unije i Sjedinjenih Američkih Država otkrili lažno prikazivanje i friziranje rezulatata velikih banaka i njihovih očekivanja, kako bi se podigle kamate kroz LIBOR i time podigli i profite ovih banaka. Barclays, UBS i Royal Bank of Scotland zajedno sa drugim bankama kažnjenje su preko 9 milijardi dolara za lošu poslovnu praksu. Ovim je institucija LIBOR-a dovedena u najnepovoljniji položaj, pa je UK Financial Conduct Authority (regulatorno tijelo Velike Britanije) odlučilo da se LIBOR održi do 2021. godine, kada mu je potrebno naći alternativu. U jedom momentu tokom godina, putem LIBOR-a je bilo vezano preko 350 trilona dolara raznih finansijskih proizvoda (kredita i slično).

Dugo godina, LIBOR je pravio probleme i ponekad i šokantne momente lokalnoj privredi i građanima kod vezivanja kretanja kamata za švajcarski franak koji je sam bio podložan fluktiranjima, ali je u dobra vremena služio za pribavljanje veoma povoljnih kredita koji su kasnije mnoge male kompanije odvele u stečaj. Advokatska kancelarija Stevanović je u tom smislu lokalnih bankama pomogla da se nekoliko hiljada kredita i dobar dio volumena portfolija prebaci sa LIBOR klauzulama i vezivanjem za franak u evre ili druge pogodne instrumente kojim su domaće banke pomogle građanima i privredi da pređu na održivija rješenja.

Centralna Banka Bosne i Hercegovine redovno je upozoravala građane na opasnost od zaduživanja u švajcarskim francima i njegovog vezivanja za LIBOR, ali bez obzira na to, korisnici kredita su uredno ulazili u ove rizike, koji su se kasnije pokazali nerentabilnim. Pojedini sudovi su zaštitili građane od fluktacija, ali to nije postalo obavezujuće rješenje.

Međutim, ne zagovaraju svi bankari gašenje LIBOR-a i čak neki tvrde da će opstati. Novi menadžer LIBOR-a, kompanija Interconintenal Exchange, tvrdi da trenutno testiraju "fallback mehanizam" po kome će LIBOR biti obračunavan na realnim osnovama i tržišnim pokazateljima, umjesto na očekivanjima banaka u pogledu kreditne aktivnosti.

Alternativna rješenja će biti usmjerena, kako prenose mediji, na pronalazak održivog rješenja koje će međubankarske kamate kod pozajmljivanja novca mjeriti na istinitim i realnim osnovama, koje će isključivo biti zasnovane na tržištu i opipljivim izvještajima i ponudi i tražnji novca. Da li će regulatori uspjeti da se izbore sa novim pravcima rada banaka u tom smislu i posle 2021. godine, ostaje da se vidi.

U Bosni i Hercegovini, kreditna aktivnost u vezi sa LIBOR-om je smanjena velikim dijelom, zahvaljujući brzoj reakciji banaka i postojanjem opasnosti reputacionog rizika koji je mogao da ugrozi njihov rad i dovede u opasnost kompletan bankarski sektor.

Korporativno odjeljenje AK Stevanović ima mnogo iskustva u radu sa LIBOR-om i predlaže svim svojim klijentima da se kreditni aranžmani zaključeni po ovoj šemi, promijene na održivija rješenja koja će omogućiti dugoročne pozicije za stvaranje nove vrijednosti.


Korporativno odjeljenje
keywords: finansije, LIBOR, banke


Konakt osobe:

Goran Lukić 055 230 000 Bijeljina
Mišo Pašić 051 921 500 Banja Luka