Profil

Novka Marjanović

Porodično, radno i privredno pravo

Biografija

Novka Marjanović je rođena u Bijeljini, 08.12.1990. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje u Bijeljini, septembra 2013. godine, kao jedna od prvih svršenih pravnika u generaciji 2009-2013. godina.

Od decembra 2013. godine zaposlena je u Advokatskoj kancelariji Stevanović, sa aktivnim angažmanom u oblasti porodičnog, radnog i privrednog prava.

Uspješan šahista, majstoski kandidat, upisana na FIDE rejting listu.

Naši ljudi