Profil

Nemanja Zirojević

Privredno pravo, krivično pravo, izvršenja i građansko pravo

Biografija

Rođen 17.07.1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine.

Tokom druge godine studija je bio stipendista Fondacije Jelić.

Nakon diplomiranja počeo je sa obavljenjem pripravničkog staža 2013.godine. U januaru 2016. godine položio je pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde BiH u Sarajevu.

Zaposlen u Advokatskoj kancelariji Stevanović od 1.4.2017. godine.

Predmet interesovanja privredno pravo, krivično pravo, izvršenja i građansko pravo.

Govori engleski jezik.

Naši ljudi