Profil

Nemanja Radusinović

Krivično, prekršajno i privredno pravo

Biografija

Nemanja Radusinović je rođen 1990. godine u Banjoj Luci.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2014. godine.

U Advokatskoj kancelariji Stevanović zaposlen je od 2014. godine, kao advokatski pripravnik.

Oblasti prava kojim se bavi su: korporativno pravo, građansko pravo, pravo intelektualne svojine, radno pravo, sporovi i naplata potraživanja.

Jezik: engleski

Telefon: 066/906-904, 065/078-045

E-mail: nemanja.radusinovic@advokati-stevanovic.com

Naši ljudi