Profil

Nemanja Krivokapić

Građansko pravo, arbitražni postupci i međunarodno pravo

Biografija

Rođen 1.8.1990. godine u Sarajevu.

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisao je u septembru 2009. godine, a završio u septembru 2013. godine, kao jedan od najboljih studenata u generaciji. U junu 2016. godine položio je pravosudni ispit, pred Ministarstvom pravde Federacije BiH. Od 2013. godine zaposlen je u Advokatskoj kancelariji Stevanović.

Oblasti interesovanja su: građansko pravo, arbitražni postupci i međunarodno pravo. Govori engleski jezik.

Naši ljudi