Profil

Nela Mađarac

Građansko i međunarodno pravo

Biografija

Rođena 22.09.1988. godine u Bijeljini.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 05.09. 2013. godine.

Posjeduje certifikat o naprednom nivou znanja engleskog jezika (Cambridge Certificate in Advanced English (CAE). Predmet njenog pravnog interesovanja su: građansko i međunarodno pravo.

Naši ljudi