Profil

Mladen Mijić

Radno i socijalno pravo

Biografija

Mladen Mijić rođen je 18. januara 1990. godine u Doboju.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29. avgusta 2013. godine. Tokom studija bio je aktivan učesnik i jedan od osnivača Besjedničke sekcije Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a pored toga bavio se omladinskim aktivizmom u BiH i regionu. Kroz navedeni aktivizam stekao je vještine i znanja iz oblasti javnog zagovaranja, medijacije, pisanja i upravljanja projektima, za šta posjeduje nekolicinu domaćih i međunarodnih sertifikata.

Aktivno govori njemački i engleski jezik. Od decemra 2013. godine dio je tima Advokatske kancelarije Stevanović, a uporedo sa tim student je Master akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na užoj naučnoj oblasti Radno i socijalno pravo.

Pored radnog i socijalnih prava Mladen se u Kancelariji Stevanović specijalizovao i za privredno, korporativno i međunarodno privredno pravo, te ugovore iz oblasti energetike, infrastrukture i građevinarstva.

Naši ljudi