Profil

Miloš Stevanović

Privredno i finansijsko pravo

Biografija

Miloš Stevanović rođen je 1983. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina. Partner je u Advokatskoj kancelariji Stevanović, u kojoj od 2006. godine uvodi savremene metode rada, u skladu sa najvišim poslovnim standardima, zahvaljujući kojima je kancelarija za kratak period prerasla u najveću advokatsku kancelariju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i jednu od vodećih advokatskih kancelarija u regionu.

Nakon završenih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu 2006. godine, znanja iz oblasti pravnih nauka i advokatskog menadžmenta nadograđuje uspostavljajući saradnju sa prestižnim kancelarijama iz Velike Britanije, Izraela i vodećim kancelarijama iz regiona. Usavršavao se na Univerzitetu „Harvard“ u Sjedinjenim Američkim Državama.

U ranijim sazivima Vlade Republike Srpske, obavljao je funkcije savjetnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za međunarodne odnose i diplomatiju, kao i savjetnika ministra unutrašnjih poslova, takođe iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Specijalista je za korporativno pravo, spajanja i banke. Pored gore navedenog, g-din Stevanović je trenutno savjetnik generalnog direktora "Srbijagasa". Miloš je savjetnik direktora i menadžmenta Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Bio je prvi gradski menadžer u istoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i uspiješno je u grad Bijeljinu unio nove sisteme menadžmenta u javnoj upravi.

Trenutno, svoj porodični biznis širi u oblasti finansija, bankarstva i računovdstva, u okviru „Standard Group“, čiji je vlasnik. On je, takođe, član Nacionalne grupe za Srbiju u Trilateralnoj komisiji.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Naši ljudi