Međunarodne arbitraže

Advokatska kancelarija Stevanović je svojom profesionalnošću, posvećenom pristupu rada i širokim znanjima u vezi sa brojnim pravnim granama, kako u lokalnom – tako i u internacionalnom pravnom okviru, postala jedna od rijetkih advokatskih kancelarija u regionu koja je stekla prepoznatljivo i zapaženo iskustvo zastupanja pred međunarodnim arbitražama.

Našim klijetima pomažemo oko ugovaranja arbitražnih klauzula, izbora mjerodavnog prava i odgovarajuće arbitražne institucije, koja na najbolji način štiti poslovne interese klijenata i omogućava brzo, nepristrasno i efikasno vođenje postupka za rješavanje sporova


Naši ljudi