Krivično pravo

Advokatska kancelarija Stevanović iz oblasti krivičnog prava pruža usluge savetovanja, kao i odbranu i zastupanje pred sudovima.

Već dugi niz godina održavamo visok nivo stručnosti kada je u pitanju zaštita prava okrivljenih sa posebnim akcentom na oblast krivičnih djela u oblasti privrede, zatim krvnih, imovinskih, saobraćajnih i drugih delikata, a takođe u ovim oblastima vrlo stručno i odgovorno zastupamo oštećena pravna i fizička lica.

Uključeni smo u mnoge vodeće slučajeve, bilo da su povezani sa opštim kriminalom, prevarama, krivičnim djelima u vezi finansijskih usluga, davanja mita, pranja novca, internim i korporativnim istragama i zdravstvenim bezbjednosnim istragama.


Naši ljudi