Korporativno pravo

Korporativni tim Advokatske kancelarije Stevanović pruža savjete u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama i svim drugim pravnim licima. Porast uključivanja kompanija u Bosni i Hercegovini u globalne korporativne transakcije, kao i prisustvo multinacionalnih kompanija, podrazumeva uspostavljanje pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti riziku Korporativno pravo predstavlja našu užu stručnu oblast, a čemu naročito doprinosi dugogodišnje iskustvo u radu sa domaćim i stranim privrednim subjektima.

Korporativni tim Advokatske kancelarije Stevanović pruža savjete u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama i svim drugim pravnim licima. Porast uključivanja kompanija u Bosni i Hercegovini u globalne korporativne transakcije, kao i prisustvo multinacionalnih kompanija, podrazumeva uspostavljanje pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti riziku Korporativno pravo predstavlja našu užu stručnu oblast, a čemu naročito doprinosi dugogodišnje iskustvo u radu sa domaćim i stranim privrednim subjektima.


Naši ljudi