Profil

Jelena Petrović

Privredno pravo, imovinsko-pravni odnosi, naknada štete

Biografija

Jelena Petrović je rođena u Bijeljini dana 15.02.1985. godine. Univerzitet Istočno Sarajevo Pravni fakultet je završila 2009. godine, nakon čega je pripravničko- volonterski staž stekla u Osnovnom sudu u Bijeljini.

U maju 2012. godine je položila državni ispit (upravni ispit) pri Vladi Brčko Distrikta, a pravosudni ispit 2015. godine pri Ministartsvu pravde BIH u Sarajevu.

U Advokatskoj kancelariji Stevanović je zaposlena od 2012. godine, te se bavi privrednim pravom, imovinsko-pravnim odnosima, postupcima za ostvarivanje prava na naknadu štete.

Naši ljudi