Profil

Igor Lakić

Građansko procesno pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i radno pravo

Biografija

Rođen je 03.05.1988. godine u Loznici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Sinergija, Bijeljina dana 19.12.2012. godine. Predmet njegovog pravnog interesovanja su: građansko procesno pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i radno pravo.

Naši ljudi