Gasovod Šepak - Bijeljina: od ideje do realizacije

AK Stevanović je angažovana od strane kompanije "Novi Sad Gas" da zajednički sprovedemo u realnost ideju o gasovodu Šepak - Bijeljina i time omogućimo građanima Bijeljine, ali i cijeloj regiji, uredno snabdijevanje prirodnim gasom. Prva faza projekta je uspiješno realizovana dobijanjem djelimične građevinske dozvole.

Grad Bijeljina i kompanija "Novi Sad Gas" iz Novog Sada još prije pet godina osnivali su zajedničku kompaniju "Bijeljina - Gas" d.o.o. Bijeljina, koja će imati prioritetno zadatak da snabdijeva građane i privredu semberskog kraja sa prirodnim gasom.

Ideja koja je u početku bila samo u formi nacrta na jednom A4 papiru, vrlo brzo dobila je i svoju studiju izvodljivosti, razne tehničke elaborate, te je AK Stevanović i to njeno Odjeljenje za imovinsko-pravne odnose angažovano radi rješavanja kompleksnog posla pribavljanja građevinske dozvole za gasovod, ali isto tako i kompletno rješavanje i provođenje postupka eksproprijacije za cijelu trasu gasovoda koji prolazi kroz dvije opštine, te obuhvatom pokriva stotine različitih vlasnika nekretnina sa kojima smo vodili pregovore u vezi sa eksproprijacijom.

Angažman naše Kancelarije podrazumijevao je nekoliko faza: postupak proglašavanja opšteg interesa pred Vladom Republike Srpske, angažman i saradnju sa Pravobranilaštvom Republike Srpske koje je u formalno-pravnom smislu nadležno da u kooperaciji sa investitorom provodi aktivnosti nad eksproprijacijom, rješavanje veoma kompleksinih imovinsko-pravnih odnosa, preko 800 održanih sastanaka sa korisnicima i vlasnicima nekretnina, stotine rasprava pred nadležnim katastarskim operatima, te provođenje velikog broja postupaka pred nadležnim Ministarstvom za građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je zajednički sa lokalnom samoupravom pomoglo da grad dobije gasovod veoma brzo. Sa strane AK Stevanović preko 50 naših uposlenika i spoljnih saradnika je uključeno u projekat.

Po svojoj vrijednosti, gasovod Šepak - Bijeljina zajedno sa već sagrađenom gasovodnom mrežom kroz grad Bijeljinu sa preko 400 kilometara gasovoda i mreže, predstavlja jedan od najvrijednijih infrastrukturnih projekata u ovom regionu u poslednjih nekoliko decenija.

Investitor nad projektom je kompanija "Bijeljina - Gas" d.o.o. Bijeljina, koja će i biti distributer gasa za tertioriju grada. Kompanija je nosilac takođe i koncesije koja je dodijeljena od strane nadležne Komisije za koncesije Republike Srpske.

AK Stevanović sa ponosom predstavlja ovaj projekat kao jedan od najkompleksnijih u svojoj preko 20 godina dugoj istoriji. Dobijanjem djelimične građevinske dozvole koja pokriva dobar dio trase, predstavlja zaokruženje prve faze našeg rada, s obzirom da će se uskoro početi sa kompleksnim radovima na izgradnji gasovoda.

Naše Odjeljenje za imovinsko-pravne odnose i dalje nastavlja aktivnosti u vezi sa rješavanjem eksproprijacija, kao i provođenje aktivnosti kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, radi završetka pribavljanja svih dozvola za distribuciju gasa na teritoriji grada Bijeljina.


Konakt osoba:
Jelena Petrović
Šef Odjeljenja za imovinsko-pravna pitanja
055 230 000
ključne riječi: gasovod, infrastruktura, Šepak-Bijeljina