Profil

Dejan Nišić

Građansko i krivično pravo

Biografija

Rođen 04.04.1989. godine u Jajcu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 12.09.2014. godine.

Predmet pravnog interesovanja su mu: građansko i krivično pravo.

Naši ljudi