Profil

Andrijana Bojić

Privredno pravo, građansko pravo, upravni postupci, izvršenja.

Rođena je 26.03.1994.godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju školu završila je takođe u Bijeljini.


Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Džon Nezbit u Beogradu, 2017.godine, kao jedan od najuspješnijih studenata generacije, nakon čega je odmah započela sa odrađivanjem pripravničke prakse. Tokom studija bila je stipendista Fonda "Dr Milan Jelić".


Govori engleski jezik.
Oblasti rada: privredno pravo, građansko pravo, upravni postupci, izvršenja.Naši ljudi