Profil

Andrea Ranković

Građanske parnice, procesno i krivično pravo

Biografija

Andrea Ranković rođena 20.02.1985. godine u Bijeljini. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Sinergija, u Bijeljini, 27.06.2011. godine. Predmet njenog pravnog interesovanja su: građansko procesno i krivično pravo.

Naši ljudi