Profil

Aleksandar Petrović

Građansko pravo, radno pravo i poslovno pravo.

Rođen 05.06.1989. godine u Banja Luci, pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završio 2017. Godine.

Naši ljudi