Profil

Adin Đonlić

Adin Đonlić je rođen u Zvorniku 06.4.1992. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Tuzli, odličnim uspjehom. U septembru 2010.-te godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, a koji završava 2014.-te među prvim u svojoj generaciji. Za vrijeme studiranja bio je član Asocijacije studenata Pravnog fakulteta UNTZ, pohađao je pravnu kliniku iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Holandiji, te je učestvovao na raznim predavanjima i takmičenjima iz oblasti krivičnog prava.

Nakon diplomiranja, pripravnički staž u trajanju od dvije godine odrađuje u advokatskoj kancelariji u Tuzli, za koje vrijeme stiče znanja i iskustva pred sudom, te pohađa kontinuirano stručno usavršavanje pred Sudom BiH na temu „Posebne istražne radnje – zakonitost istih“.

U maju 2017.-te godine polaže pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde Republike Srpske, te je od mjeseca avgusta iste godine zaposlen u Advokatskoj kancelariji Stevanović kao stručni saradnik.

Govori engleski jezik.

Naši ljudi