Novosti

Saopštenje za javnost povodom problema sa izvozom jabuka u Rusiju

SVIM MEDIJIMA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI

Advokatska kancelarija Stevanović zastupa kompaniju "Fruct Company" d.o.o. Bijeljina koja je jedan od najvećih izvoznika poljoprivrednih gotovih proizvoda u Rusku Federaciju, a koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini. Poslovne operacije našeg klijenta, između ostalog, podrazumijevaju i izvoz domaćih jabuka na ovo inostrano tržište. U pitanju su aktivnosti koje se godinama provode i nikada nikakvih problema nije bilo niti sa bh strane niti sa ruske strane.

U poslednjih nekoliko dana, pojedini mediji su objavili informacije u vezi sa zabranom izvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusiju, te s tim u vezi doveli našeg klijenta u vezu sa ovim događajem na način da su pogrešno prikazali činjenično stanje, te time javnost doveli u zabludu iznošenjem niza neistina, kao i pogrešnih pravnih kvalifikacija o načinu provođenja aktivnosti našeg klijenta.

Društvo "Fruct Company" d.o.o. Bijeljina, dio je sistema "Fruct Company" koji pokriva poslovne operacije u Republici Srbiji, Makedoniji, kao i u Bosni i Hercegovini. U pitanju je kompanija koja poštuje sve standarde, domaće i međnarodne propise i koja godišnje izveze više od 18000 tona jabuka na tržište Ruske Federacije. Iz Bosne i Hercegovine, izvoz se vrši na način da se otkupljuje jabuka od domaćih proizvođača, pakuje kod njih i izvozi direktno u Rusiju. U konkretnom spornom slučaju, došlo je do toga da je "Fruct Company" d.o.o. kupio gotovu robu, spakovanu i spremnu za izvoz kod našeg partnera u Gradačcu. Roba je imala uz sebe svu neophodnu dokumentaciju za izvoz i izjave o svom porijeklu, tako da je za našeg klijenta to u potpunosti bila roba koja je 100% proizvedena u Bosni i Hercegovini. Robu naši klijenti toga dana nisu ni vidjeli fizički, jer je ista išla u izvoz odmah. Toga dana je izvevezno preko 20 kamiona sa Balkana ka Rusiji.

Naš klijent "Fruct Company" d.o.o. Bijeljina se oštro protivi natpisima pojedinih medija da je njegovom krivicom došlo do isključive obustave izvoza jabuka u Rusiju, te kao i da je u pitanju reeksport jabuke iz Poljske, kao i da će sankcije prema Bosni i Hercegovini biti uvedene samo zbog ovog razloga. "Fruct Company" d.o.o. će nastaviti sa svojim poslovnim aktivnostima strogo poštujući sve propise, ali isto tako stalno pružajući podršku domaćim proizvođačima koji su sav svoj rod prodavali ovoj kompaniji.

"Fruct Company" d.o.o. će morati da koristi svoja prava na redovnim sudovima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj kako bi se odbranio od neistinitih činjenica koje pogrešno prezentiraju poslovne aktivnosti ove firme, ali isto tako dovode u zadlubu javnost u vezi sa cijelim slučajem. Ističemo da se i ranije dešavalo da ruska strana uvede zabranu uvoza roba zbog manjih tehničkih propusta, kao i ovaj put, ali nikada krivicom našeg klijenta. "Fruct Company" d.o.o. nikada nije, niti će vršiti reeksport robe, već isključivo vrši prodaju domaće robe iz Bosne i Hercegovine, o čemu je ruska strana u cjelosti obaviještena i dostavljene su joj sve informacije i podaci: potvrda Spoljnotrgovinske komore BiH, izvještaj fitosanitarnog inspektora iz Brčkog, ulazni i izlazni računi i slično, sve u cilju utvrđenja da je roba iz Bosne i Hercegovine. "Fruct Company" d.o.o. će zajedno sa svojim partnerima koji su uvozili jabuku u Rusiju kod nadležnih inspekcijskih organa (i ruskih i domaćih) preduzeti sve mjere da se potvrdi da su prilikom uvoza jabuke u Rusiju imali kompletiranu dokumentaciju koja podržava činjenicu da su jabuke iz Bosne i Hercegovine. Nadalje, obavještavamo javnost da naš klijent "Fruct Company" d.o.o. nije nikada upotrebljavao falsifikovanu dokumentaciju, jer se uvijek strogo pridržavao svih domaćih i međunarodnih propisa, te je imao svu potrebnu dokumentaciju za izvoz jabuke izdatu od strane domaćeg proizvođača iz Gradačca.

Advokatska kancelarija Stevanović
U ime "Fruct Company" d.o.o. Bijeljina

Osoba za kontakt
Milijana Vulović, PR AK Stevanović
Centrala u Bijeljini
055 230 000
065 845 645

press@advokati-stevanovic.com