CASE STUDY

Primjena pravila Čikaške konvencije pred domaćim sudovima

20. Februar 2017.

AK Stevanović vodi nekoliko sporova koji direktno prepliću pitanja primjene međunarodnog i domaćeg prava, kada su u pitanju odredbe Čikaške konvencije (ICAO) o međunarodnom civilnom avio saobraćaju. Pitanje slobode kretanja pilota i posade po domaćim aerodromima postalo je posebno pravno pitanje kojim su se naši timovi bavili tokom pripreme ovih predmeta.

Bezbjednost leta i posade i bezbjednost aerodroma - dva su ključna pitanja koja je trebalo riješiti.

još tekstova